Regulamentul Conferinței online „Perspective IT în societatea cunoașterii”

Conferinţa „Perspective IT în societatea cunoașterii 2021 se va desfășura exclusiv online, în data  de 13 mai 2021, ora 16.00, pe platforma Gsuite. 

Înscrierea candidaților interesați să participe se va face în perioada 29 martie-30 aprilie 2021 pe site-ul concursului www.concursSBumbaru.ugal.ro. 

Conferința online Perspective IT în societatea cunoașterii se adresează cadrelor didactice, dar și altor specialiști în IT 

Participanții se pot înscrie online cu lucrări științifice și de didactică, pentru disciplinele Informatică și TIC pentru toate ciclurile de învățământ, urmărind următoarele topice: proiecte de cercetare pe teme de inteligență artificială, programare, securitate cibernetică sau proiecte didactice complete, cu fișe de lucru și alte resurse didactice originale sau  instrumente de evaluare de tipuri diferite, cu bareme și rezolvări, lucrări de didactică a specialității  

Pentru înscriere și transmiterea lucrării, participantul va completa câmpurile din aplicație la categoria conferințănume și prenume, funcția, instituția de proveniență, titlul lucrării, adresa de e-mailLucrarea se va transmite în același timp cu formularul de înscriere, într-un câmp dedicat. Participarea la conferință implică acceptul participanților pentru prelucrarea datelor personale.  

Condiţii de tehnnoredactare 

Lucrările vor fi tehnoredactate în format MS Word cu font Times New Roman, 12, la un rând, cu caractere diacritice româneşti, vor fi salvate în format PDF cu numele șjudețul participantului (exemplu: Ionescu_Ana_Galati) și nu vor depăși 6 pagini. Sub titlu se vor preciza numele participantului, funcția și instituția de proveniență. Organizatorii nu corectează și nu modifică forma lucrărilor înscrise, ce vor fi incluse în volumul colectiv în format electronic. De asemenea, organizatorii își rezervă dreptul de a respinge lucrările care au coeficient dovedit de plagiat. 

Nu se percepe taxă de participare 

Pentru detalii suplimentareputeți suna la telefon 0746692978, persoană de contact Aurora Sava.